Създаване на  филмов постер по желание и материали на клиента.

Колаж – имитация на филмов постер със снимка на клиент!

филмов постер

Резултат