Важно: Хостинга си е ваш, достъп дo cPanel, ftp достъп…разполагате с пълен контрол над сайта си и хостинг акаунта си!

>Инсталация на Opencart 3.0.3.9, / версията е издадена на 16.11.2023 и поддържа PHP версии 7.4, 8.0, 8.1 и 8.2. / с други думи към момента е най-новата версия, независимо, че има 4.xxx.

Превод на български език /админ панел и клиентска част/

Коригираме „слабото място“ платформата, „seo_URL -тата“

Модифицираме Opencart, инсталирайки промяна на цени в проценти, както и автоматична калкулация на цената в картата на самия продукт

Модифицираме Opencart, инсталирайки ChatGpt